Συνεργασίες

Ομιλητές

Κοινωνική Ανθρωπολογία / Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
Αρχιτέκτονας / Καθηγητής αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας
Πολιτιστική Κληρονομιά / Υπευθυνη τμηματος ερευνας και εκπαίδευσης
Εγγονός Eduardo Chillida / Διευθυντής Ανάπτυξης Μουσείο Chillida Leku
Ιστορικός Τέχνης