Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του έργου Fe26 στοχεύουν στην ανάδειξη της χρησιμότητας και ευρύτητας των μετάλλων και αποτελούνται κυρίως από εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις και διαδρομές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Τα βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών δράσεων είναι οι σαφείς στόχοι (γνωστικοί, εκπαιδευτικοί, ψυχοκινητικοί), η συγκεκριμένη δομή και διάρκεια, η ενασχόληση με ένα θέμα και η επιλογή συγκεκριμένων αντικειμένων που προκαλούν το ενδιαφέρον και την ερευνητική διάθεση των συμμετεχόντων. Η βασική ιδέα της εκπαίδευσης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι να προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε εμπειρίες για την απόκτηση νέων ιδεών και δεξιοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο του έργου Fe26 έχουν αναπτυχθεί δύο εκπαιδευτικές δράσεις: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Από την πρώτη Ύλη στο εργαλείο” καθώς και μία εναλλακτική πολιτιστική διαδρομή με τίτλο “Από τον Ήφαιστο στην Ηφαίστου”. Εώς το τέλος του έργου προγραμματίζεται η ανάπτυξη δύο ακόμα εκπαιδευτικών δράσεων.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Από την πρώτη Ύλη στο εργαλείο”. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος αφορά στη σημασία των εξής τεσσάρων μετάλλων: χρυσού, αργύρου, χαλκού και σιδήρου και την αναφορά στη μεταλλουργία της αρχαιότητας αλλά και σε όψεις της τέχνης στη σύγχρονη εποχή μέσα από παρουσίαση – συζήτηση, με οπτικά και απτικά ερεθίσματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με τα μέταλλα ως πρώτες ύλες και με όψεις της τέχνης της μεταλλουργίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αλλά και η σύνδεση με την Τέχνη.

Εναλλακτική πολιτιστική διαδρομή με τίτλο “Από τον Ήφαιστο στην Ηφαίστου”. Το περιεχόμενο της ξενάγησης αφορά στη σύνδεση της μεταλλουργίας / μεταλλοτεχνίας της αρχαιότητας με την τέχνη αυτή στα νεότερα χρόνια μέσα από παρουσίαση – συζήτηση, και οπτικά και απτικά ερεθίσματα κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Στόχος της εκπαιδευτικής ξενάγησης είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με εκφάνσεις της ιστορίας της μεταλλουργίας που σχετίζονται με την περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Ερχόμενοι σε άμεση επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά ή αναλύοντάς την, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις, διανοητικές δεξιότητες κι ένα ευρύτερο φάσμα ικανοτήτων σε θέματα όπως η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή η κοινωνική ευημερία.

Εκπαίδευση

Η μεγάλη σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγκειται στο γεγονός ότι συνδέονται με την άτυπη, βιωματική εκπαίδευση που αντιδιαστέλλεται με την τυπική, η οποία παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.  Οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις είναι περιορισμένης διάρκειας περιηγήσεις με τα πόδια σε χώρους ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας ή διαφορετικά πολιτιστικά αξιοθέατα μιας τοπικής κοινότητας, για παρατήρηση και αναζήτηση της γνώσης που μπορούν να προσφέρουν. Ειδικότερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις σε σχετικούς χώρους αποτελούν βασικά εργαλεία για την προσέγγιση του κοινού.

Η δημιουργία του εκπαιδευτικου προγράμματος και της πολιτιστικής διαδρομής έγιναν από τη δόκτωρ Μουσειολογίας Πόπη Γεωργοπούλου σε συνεργασία με την Παναγιώτα Στελλάκη, Αρχαιολόγο – Μουσειοπαιδαγωγό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε με την πολυτιμη βοήθεια της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και της Μαρίας Περράκη – δόκτωρ μεταλλειολογίας. Η πρώτη υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος υλοποιήθηκε στο Μουσείο Γαιο-Οραμα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Keyword suggestion: agency, key study...
Back to top