Ηχογράφηση: ΝΩΜΩ TEAM
Audio –
20:42
ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
11.10.2022,
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,
ΑΘΗΝΑ
Chillida’s mark: Δημόσια μνημεία και γραφικά σχέδια

Η κοινωνική διάσταση του έργου του Eduardo Chillida κυμαίνεται μεταξύ δύο σαφώς διαφοροποιημένων αλλά συμπληρωματικών πλευρών: από τη μία πλευρά, τα δημόσια μνημεία του, έργα που ανήκουν στους πολίτες και από την άλλη, η όψη του που είναι πιο κοντά στον κόσμο της γραφιστικής. την παραγωγή λογοτύπων, αναγραμμάτων και αφισών σχεδιασμένων για διάφορους λόγους, οργανισμούς και ιδρύματα. Τα δημόσια έργα ξεπερνούν το έργο τέχνης όταν ζητούν άμεση σχέση με το αστικό ή φυσικό τοπίο, αλλά αποκτούν και κοινωνική διάσταση γιατί έχουν ηθική χροιά. Ενώ με τα σχέδια και τα σχέδιά του που σχετίζονται με θέματα όπως η προστασία των πολιτικών ελευθεριών ο Chillida διεισδύει στο συλλογικό φαντασιακό.

Keyword suggestion: agency, key study...
Back to top