Αννα Μαρια Ραμπε

Dr. phil., είναι Τακτική Καθηγήτρια, Έδρα Σύγχρονης Φιλοσοφίας, στο Πανεπιστήμιο της Antioquia, Medellín, Κολομβία. Είναι Επικεφαλής του Ερευνητικού Προγράμματος «The Work of Memory between Representation and Experience. Epistemological Fundaments and Reach of Aesthetic Processes in Intercultural Perspective», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ανάπτυξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Antioquia. Ανήκει επίσης σε δύο άλλες Ερευνητικές Ομάδες του Ισπανικού Εθνικού Ερευνητικού Συμβουλίου (CSIC) στη Μαδρίτη. Το 2013, κατείχε την πρώτη Έδρα Eduardo Chillida στο Πανεπιστήμιο Johann-Wolfgang-Goethe, Frankfurt am Main